esd

Het voordeel van Esd schoenen zijn:

dat je tijdens het lopen op ESD+schoenen in tegenstelling tot gewone schoenen vrijwel geen extra statische elektriciteit creëert

Veiligheidsschoenen die in aanmerking komen kunt u herkennen aan het ESD logo. Hiervoor dient de veiligheidsschoen een aantal testen te doorstaan zoals die beschreven staan in de europese richtlijn EN 61340. dat je tijdens het lopen op ESD+schoenen in tegenstelling tot gewone schoenen vrijwel geen extra statische elektriciteit creëert

De afkorting ESD komt van het Engelse Electro Static Discharge. De Nederlandse vertaling is "Elektrostatische ontlading".

Bedrijven en/of personen die werken, of in aanraking komen met, elektronische componenten lopen het gevaar dat deze componenten beschadigd of stuk raken bij de behandeling ervan. En dit door de ontlading van statische elektriciteit.

Vanwaar komt statische elektriciteit?

Iedereen heeft statische electriciteit in zijn lichaam, maar meestal merken we hier niets van. Dit komt doordat de oplading slechts geleidelijk gebeurt.
Door wrijving met bepaalde materialen, zoals het wandelen op kunsttapijt, wordt de statische electriciteit in ons lichaam steeds verder opgebouwd.

Wanneer we dan in aanraking komen met een ander voorwerp, waarvan de spanning lager is, zal het spanningsverschil ertoe leiden dat de hogere spanning van ons lichaam overgaat op het voorwerp. Dit gaat gepaard met een vonk en een knetterend geluid.

In de ontlading schuilt het gevaar

U kunt zich dan ook voorstellen dat de ontlading nefaste gevolgen kan hebben wanneer men in aanraking komt met elektronische componenten of apparatuur. Daarom is het belangrijk om de werkruimte aan te passen om dit risico beperken of uit te sluiten en ook aangepaste veiligheidsschoenen maken daar deel van uit.

Europese Richtlijnen

Veiligheidsschoenen die in aanmerking komen kunt u herkennen aan het ESD logo. Hiervoor dient de veiligheidsschoen een aantal testen te doorstaan zoals die beschreven staan in de europese richtlijn EN 61340.